amir

شعر و شعر

هر کسی لایق آن نیست که عاشق باشدیعنی این مایه کسی راست که لایق باشدنه هر آنکس که دم از یار زند مرد وفاستبلکه آن کشته عذراست که وامق باشدهر کسی محتمل کوه غم شیرین نیستهمچو فرهاد مگر عاشق صادق باشدبه قیامت همه در بند گنه خلق و مراهمچنان دیده …

بیشتر بخوانید »

متن تست

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست طاقت بار فراق این همه ایامم نیست|| خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد سر مویی به غلط در همه اندامم نیست میل آن دانه خالم نظری بیش نبود چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست شب بر آنم که …

بیشتر بخوانید »

تست

متن تست است Slide 1 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick HereSlide 2 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick HereSlide 3 HeadingLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorClick Here Previous Next

بیشتر بخوانید »

تنگه کافرین ایلام

تنگه کافرین استان ایلام استان ایلام در غرب کشور قرار داد و ناحیه ای کوهستانی و نیمه گرم به شمار می رود. این استان دارای ۱۰ شهرستان بوده و از غرب با کشور عراق همسایه می باشد. یکی از شهرستان های دیدنی استان ایلام بدره است و ارتفاعات شمال کبیرکوه …

بیشتر بخوانید »